Kullanım Şartları

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı, sözleşme makamı olarak, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi bileşenine ilişkin bilgilere ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla www.ikg.gov.tr adresli internet sitesini işletmektedir. Bu sitede yer alan yayınlar, hiçbir şekilde Sözleşme Makamı ile resmi iletişim şekli olarak algılanmamalıdır.

AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı, Sözleşme Makamı olarak, internet sitesinde yer alan bilgilerin doğruluğuna ve güncelliğine büyük önem vermektedir. Bununla birlikte siteden elde edilecek bilgi ve veriler, hiçbir şekilde resmi taahhüt olarak kabul edilmemelidir ve Sözleşme Makamı, bu sitede yer alan bilgi ve belgelere ilişkin olarak herhangi bir sorumluluk ve yükümlülüğü kabul etmemektedir.

İhalelere ilişkin bütün durumlarda, yalnızca ihale duyurusunda kullanılan ve resmi yollardan elde edilen belgeler resmi belge olarak kabul edilmektedir. Bilgi ve belgeler, olağan ihale süreçlerinde sözlü, yazılı ya da herhangi bir doğrudan yöntemle elde edilen resmi duyuruların içeriğini hiçbir şekilde değiştiremez ve onları geçersiz kılamaz.

Sözleşme makamı, sürekliliğine ve güvenliğine özen gösterdiği internet sitesinin yayınının hatasız ve kesintisiz gerçekleşeceğine dair bir güvence vermemektedir. Bu bağlamda siteye ulaşımda yaşanan sıkıntılar, bağlantıda kesilmeler v.b. durumlarda oluşabilecek sorun ve zararlara dair herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Bileşeni kapsamında yürütülen ihalelerin resmi dili İngilizce olup, Türkçe tercümeler sadece bilgi amaçlıdır.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı

102.02.2024Eğitimli Bakıcıların Desteklenmesi Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Teşviki İçin Doğrudan Hibe II(EDU-CAREII) (TREESP1.1.EDU-CAREII/P-04 )
209.05.2023Ortaöğretimde Devam ve Okullaşma Oranlarının Artırılması için Mal Alımı (NEAR/ANK/2023/EA-OP/0103)
322.02.2023Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması için Mal Alımı (NEAR/ANK/2023/EA-OP/0015)
420.12.2022İESP SOP Uygulaması Kapsamında Kurumsal Kapasite Geliştirilmesi için Teknik Yardım - III. Aşama (NEAR/ANK/2022/EA-RP/0222)
505.08.2022Ortaöğretimde Devam ve Okullaşma Oranlarının Artırılması için Mal Alımı (Tekrar) (NEAR/ANK/2022/EA-OP/0103)
626.07.2022Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezinin Eğitim ve Araştırma Kapasitesinin Güçlendirilmesi için Mal Alımı (Tekrar-III) (NEAR/ANK/2022/EA-OP/0077)
725.03.2022Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması için Mal Alımı (IQVET-III) ( NEAR/ANK/2022/EA-OP/0009)
811.03.2022Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezinin Eğitim ve Araştırma Kapasitesinin Güçlendirilmesi için Mal Alımı (Tekrar-II) (NEAR/ANK/2022/EA-LOP/0024)
Program:İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı
Faydalanıcı:Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi
Bileşen Türü:Mal Alımı
İhale Türü:Local Open
İhale Durumu:Kapalı
Dosyalar:
 İhale İptal Duyurusu - İngilizce
 Cancellation Notice.pdf - 98,96 KB - Yükleme Tarihi: 14.06.2022 - 
 Düzeltme - İngilizce
 Changes to Tender Dossier.docx - 19,25 KB - Yükleme Tarihi: 13.04.2022 - 
 Düzeltme - İngilizce
 a5b_corrigcontractnotice_en.docx - 20,90 KB - Yükleme Tarihi: 13.04.2022 - 
 İhale Dosyası - İngilizce
 TD.zip - 3,47 MB - Yükleme Tarihi: 11.03.2022 - 
 İhale Duyurusu - İngilizce
 a5e_contractnotice_enotices_en.docx - 45,21 KB - Yükleme Tarihi: 11.03.2022 - 
924.08.2021Ortaöğretimde Devam ve Okullaşma Oranlarının Artırılması için Mal Alımı (NEAR/ANK/2021/EA-OP/0104)
1009.04.2021Yaşlılar için Gündüz ve Evde Bakım Hizmetlerinin İyileştirilmesi için Teknik Yardım (NEAR/ANK/2021/EA-RP/0004)