Kullanım Şartları

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı, sözleşme makamı olarak, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi bileşenine ilişkin bilgilere ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla www.ikg.gov.tr adresli internet sitesini işletmektedir. Bu sitede yer alan yayınlar, hiçbir şekilde Sözleşme Makamı ile resmi iletişim şekli olarak algılanmamalıdır.

AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı, Sözleşme Makamı olarak, internet sitesinde yer alan bilgilerin doğruluğuna ve güncelliğine büyük önem vermektedir. Bununla birlikte siteden elde edilecek bilgi ve veriler, hiçbir şekilde resmi taahhüt olarak kabul edilmemelidir ve Sözleşme Makamı, bu sitede yer alan bilgi ve belgelere ilişkin olarak herhangi bir sorumluluk ve yükümlülüğü kabul etmemektedir.

İhalelere ilişkin bütün durumlarda, yalnızca ihale duyurusunda kullanılan ve resmi yollardan elde edilen belgeler resmi belge olarak kabul edilmektedir. Bilgi ve belgeler, olağan ihale süreçlerinde sözlü, yazılı ya da herhangi bir doğrudan yöntemle elde edilen resmi duyuruların içeriğini hiçbir şekilde değiştiremez ve onları geçersiz kılamaz.

Sözleşme makamı, sürekliliğine ve güvenliğine özen gösterdiği internet sitesinin yayınının hatasız ve kesintisiz gerçekleşeceğine dair bir güvence vermemektedir. Bu bağlamda siteye ulaşımda yaşanan sıkıntılar, bağlantıda kesilmeler v.b. durumlarda oluşabilecek sorun ve zararlara dair herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Bileşeni kapsamında yürütülen ihalelerin resmi dili İngilizce olup, Türkçe tercümeler sadece bilgi amaçlıdır.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı

5105.12.2016Ulusal Yeterlilikler Sisteminin Geliştirilmesi ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanması Operasyonu için Mal Alımı - Lot1 (Pazarlık Usulü) (EuropeAid/136529/IH/SUP/TR)
5220.09.2016Romanların Yoğun Olarak Yaşadığı Alanlarda Sosyal İçermenin Desteklenmesi Operasyonu için Mal Alımı (Relaunch-Lot3) (EuropeAid/134614/IH/SUP/TR)
5309.08.2016Türkiye'de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Geliştirilmesi Operasyonu için Mal Alımı - Yerel Açık Prosedür (EuropeAid/138312/ID/SUP/TR)
5426.04.2016İşveren ve İşçilerin Uyum Yeteneğinin Sosyal Diyalog Yaklaşımı ile Artırılması için Mal Alımı (EuropeAid/136542/IH/SUP/TR)
Program:İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı
Faydalanıcı:HAK-İŞ Konfederasyonu
Bileşen Türü:Mal Alımı
İhale Türü:
İhale Durumu:Kapalı
Dosyalar:
 İhale Sonuç Duyurusu - İngilizce
 Award lot 3.DOC - 36,50 KB - Yükleme Tarihi: 28.01.2017 - 
 İhale Sonuç Duyurusu - İngilizce
 Award lot 2.DOC - 36,00 KB - Yükleme Tarihi: 28.01.2017 - 
 İhale İptal Duyurusu - İngilizce
 Cancellation Notice Lot 1.pdf - 10,45 KB - Yükleme Tarihi: 14.12.2016 - 
 Düzeltme - İngilizce
 Changes to Tender Dossier-2.doc - 55,50 KB - Yükleme Tarihi: 21.07.2016 - 
 Açıklama - İngilizce
 Clarifications.docx - 102,09 KB - Yükleme Tarihi: 21.07.2016 - 
 Düzeltme - İngilizce
 Corrigendum to the tender dossier.DOC - 23,08 KB - Yükleme Tarihi: 05.07.2016 - 
 Düzeltme - İngilizce
 Corrigendum 2 contract notice.DOC - 31,50 KB - Yükleme Tarihi: 05.07.2016 - 
 Düzeltme - İngilizce
 Corrigendum contract notice.DOC - 27,00 KB - Yükleme Tarihi: 31.05.2016 - 
 İhale Duyurusu - İngilizce
 Contract Notice.DOC - 90,00 KB - Yükleme Tarihi: 26.04.2016 - 
 İhale Dosyası - İngilizce
 Tender Dossier.ZIP - 2,88 MB - Yükleme Tarihi: 26.04.2016 - 
 İhale Ön Duyurusu - İngilizce
 Forecast.DOC - 33,00 KB - Yükleme Tarihi: 01.03.2016 - 
5526.04.2016Ankara'nın Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi Suretiyle Genç İstihdamının Artırılması için Mal Alımı (EuropeAid/136343/IH/SUP/TR)
5626.04.2016Ankara'nın Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi Suretiyle Genç İstihdamının Artırılması için Mal Alımı (Relaunch-Lot 1) (EuropeAid/136343/IH/SUP/TR)
5712.03.2016İşçi ve İşverenlerin Kapasitelerinin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yoluyla Geliştirilmesi için Mal Alımı (EuropeAid/136631/IH/SUP/TR )
5802.02.2016Türkiye'de Şartlı Nakit Transferi Programının Desteklenmesi Operasyonu için Teknik Yardım (EuropeAid/136629/IH/SER/TR)
5917.11.2015Okul ve Yetişkin Eğitimi Personelinin Mesleki Gelişiminin Desteklenmesiyle Eğitim Kalitesinin Artırılması (TRH3.2NATAGENCY/P-04)
6001.10.2015Özellikle Kız Çocuklarının Okullaşma Oranlarının Artırılması Operasyonu için Mal Alımı_RELAUNCH-3 (EuropeAid/130356/IH/SUP/TR)