Kullanım Şartları

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı, sözleşme makamı olarak, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi bileşenine ilişkin bilgilere ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla www.ikg.gov.tr adresli internet sitesini işletmektedir. Bu sitede yer alan yayınlar, hiçbir şekilde Sözleşme Makamı ile resmi iletişim şekli olarak algılanmamalıdır.

AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı, Sözleşme Makamı olarak, internet sitesinde yer alan bilgilerin doğruluğuna ve güncelliğine büyük önem vermektedir. Bununla birlikte siteden elde edilecek bilgi ve veriler, hiçbir şekilde resmi taahhüt olarak kabul edilmemelidir ve Sözleşme Makamı, bu sitede yer alan bilgi ve belgelere ilişkin olarak herhangi bir sorumluluk ve yükümlülüğü kabul etmemektedir.

İhalelere ilişkin bütün durumlarda, yalnızca ihale duyurusunda kullanılan ve resmi yollardan elde edilen belgeler resmi belge olarak kabul edilmektedir. Bilgi ve belgeler, olağan ihale süreçlerinde sözlü, yazılı ya da herhangi bir doğrudan yöntemle elde edilen resmi duyuruların içeriğini hiçbir şekilde değiştiremez ve onları geçersiz kılamaz.

Sözleşme makamı, sürekliliğine ve güvenliğine özen gösterdiği internet sitesinin yayınının hatasız ve kesintisiz gerçekleşeceğine dair bir güvence vermemektedir. Bu bağlamda siteye ulaşımda yaşanan sıkıntılar, bağlantıda kesilmeler v.b. durumlarda oluşabilecek sorun ve zararlara dair herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Bileşeni kapsamında yürütülen ihalelerin resmi dili İngilizce olup, Türkçe tercümeler sadece bilgi amaçlıdır.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı

6112.09.2015Ulusal Yeterlilikler Sisteminin Geliştirilmesi ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanması Operasyonu için Mal Alımı (EuropeAid/136529/IH/SUP/TR)
6201.09.2015Eğitimde Teknoloji Kullanımını Arttırarak Mesleki Eğitimin Kalitesinin Geliştirilmesi için Mal Alımı (EuropeAid/136715/IH/SUP/TR)
6320.06.2015Ankara'nın Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi Suretiyle Genç İstihdamının Artırılması için Teknik Yardım (EuropeAid/136336/IH/SER/TR)
6412.06.2015Kariyer Hizmeti Sunumunda Çok Paydaşlı Ortaklık Modeli için Mal Alımı (EuropeAid/136387/IH/SUP/TR)
6529.04.2015Engelli Bireylerin İstihdam Edilebilirliğinin Artırılması için Mal Alımı (EuropeAid/136448/IH/SUP/TR)
6622.04.2015TR33 Bölgesindeki İşverenlerin ve İşçilerin Uyum Yeteneğinin Artırılması için Mal Alımı (EuropeAid/136369/IH/SUP/TR)
6701.04.2015Eğitimde Teknoloji Kullanımını Arttırarak Mesleki Eğitimin Kalitesinin Geliştirilmesi için Teknik Yardım (EuropeAid/136686/IH/SER/TR)
6830.03.2015Yıllık Hibe Planı 2015 (-)
6926.03.2015Dezavantajlı Kişilerin Entegrasyonu için İstihdam ve Sosyal Destek Hizmetleri Koordinasyon ve Uygulama Modeli Operasyonu için Mal Alımı (EuropeAid/133089/D/SUP/TR)
7012.03.2015İşveren ve İşçilerin Uyum Yeteneğinin Sosyal Diyalog Yaklaşımı ile Artırılması için Teknik Yardım (EuropeAid/136558/IH/SER/TR)
Program:İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı
Faydalanıcı:HAK-İŞ Konfederasyonu
Bileşen Türü:Hizmet Alımı
İhale Türü:
İhale Durumu:Kapalı
Dosyalar:
 İhale Sonuç Duyurusu - İngilizce
 136558 IHSERTR Award Notice.doc - 37,00 KB - Yükleme Tarihi: 05.04.2016 - 
 Kısa Liste Duyurusu - İngilizce
 Shortlist.DOC - 41,00 KB - Yükleme Tarihi: 28.07.2015 - 
 İhale Duyurusu - İngilizce
 Tender (6).DOC - 89,50 KB - Yükleme Tarihi: 12.03.2015 - 
 İhale Ön Duyurusu - İngilizce
 forecastser.DOC - 44,50 KB - Yükleme Tarihi: 24.12.2014 -