Kullanım Şartları

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı, sözleşme makamı olarak, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi bileşenine ilişkin bilgilere ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla www.ikg.gov.tr adresli internet sitesini işletmektedir. Bu sitede yer alan yayınlar, hiçbir şekilde Sözleşme Makamı ile resmi iletişim şekli olarak algılanmamalıdır.

AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı, Sözleşme Makamı olarak, internet sitesinde yer alan bilgilerin doğruluğuna ve güncelliğine büyük önem vermektedir. Bununla birlikte siteden elde edilecek bilgi ve veriler, hiçbir şekilde resmi taahhüt olarak kabul edilmemelidir ve Sözleşme Makamı, bu sitede yer alan bilgi ve belgelere ilişkin olarak herhangi bir sorumluluk ve yükümlülüğü kabul etmemektedir.

İhalelere ilişkin bütün durumlarda, yalnızca ihale duyurusunda kullanılan ve resmi yollardan elde edilen belgeler resmi belge olarak kabul edilmektedir. Bilgi ve belgeler, olağan ihale süreçlerinde sözlü, yazılı ya da herhangi bir doğrudan yöntemle elde edilen resmi duyuruların içeriğini hiçbir şekilde değiştiremez ve onları geçersiz kılamaz.

Sözleşme makamı, sürekliliğine ve güvenliğine özen gösterdiği internet sitesinin yayınının hatasız ve kesintisiz gerçekleşeceğine dair bir güvence vermemektedir. Bu bağlamda siteye ulaşımda yaşanan sıkıntılar, bağlantıda kesilmeler v.b. durumlarda oluşabilecek sorun ve zararlara dair herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Bileşeni kapsamında yürütülen ihalelerin resmi dili İngilizce olup, Türkçe tercümeler sadece bilgi amaçlıdır.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı

8116.12.2014Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın Sosyal İçerme Politikalarındaki Kurumsal Kapasitesinin Artırılması için Teknik Yardım (EuropeAid/136124/IH/SER/TR)
8209.12.2014Özellikle Kız Çocuklarının Okullaşma Oranlarının Artırılması Operasyonu için Mal Alımı_RELAUNCH-2 (EuropeAid/130356/IH/SUP/TR)
8309.12.2014Romanların Yoğun Olarak Yaşadığı Alanlarda Sosyal İçermenin Desteklenmesi Operasyonu için Teknik Yardım (EuropeAid/134662/IH/SER/TR)
8403.12.2014Dezavantajlı Yüksek Öğrenim Öğrencilerinin Burs Yoluyla Desteklenerek İş Piyasasına Erişimlerinin Kolaylaştırılması için Teknik Yardım (EuropeAid/135304/IH/SER/TR)
Program:İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı
Faydalanıcı:Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü
Bileşen Türü:Hizmet Alımı
İhale Türü:
İhale Durumu:Kapalı
Dosyalar:
 İhale Sonuç Duyurusu - İngilizce
 b14b_awardnotice_en.doc - 37,50 KB - Yükleme Tarihi: 19.01.2016 - 
 Kısa Liste Duyurusu - İngilizce
 Shortlist.doc - 42,50 KB - Yükleme Tarihi: 10.04.2015 - 
 İhale Duyurusu - İngilizce
 Contract Notice.doc - 81,00 KB - Yükleme Tarihi: 03.12.2014 - 
 İhale Ön Duyurusu - İngilizce
 Forecast.PDF - 65,22 KB - Yükleme Tarihi: 11.12.2013 - 
8513.10.2014Türkiye'de Şartlı Nakit Transferi Programının Desteklenmesi Operasyonu (TRH2.1.CCT/P-04 )
8609.10.2014Esnaf ve Sanatkarların Uyum Yeteneğinin Arttırılması Operasyonu için Mal Alımı-RELAUNCH (EuropeAid/133034/D/SUP/TR)
8709.09.2014Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi II Operasyonu için Hibe Programı (EuropeAid/136279/ID/ACT/TR)
8815.07.2014Esnaf ve Sanatkarların Uyum Yeteneğinin Arttırılması için Teknik Yardım-RELAUNCH (EuropeAid/132941/IH/SER/TR)
8903.07.2014Etkin Rehberlik ve Denetim Yoluyla Kayıtlı İstihdamın Teşviki için Mal Alımı-RELAUNCH (EuropeAid/133758/IH/SUP/TR)
9009.04.2014Türkiye'de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Geliştirilmesi Operasyonu için Mal Alımı-RELAUNCH (EuropeAid/132181/IH/SUP/TR)