Kullanım Şartları

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı, sözleşme makamı olarak, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi bileşenine ilişkin bilgilere ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla www.ikg.gov.tr adresli internet sitesini işletmektedir. Bu sitede yer alan yayınlar, hiçbir şekilde Sözleşme Makamı ile resmi iletişim şekli olarak algılanmamalıdır.

AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı, Sözleşme Makamı olarak, internet sitesinde yer alan bilgilerin doğruluğuna ve güncelliğine büyük önem vermektedir. Bununla birlikte siteden elde edilecek bilgi ve veriler, hiçbir şekilde resmi taahhüt olarak kabul edilmemelidir ve Sözleşme Makamı, bu sitede yer alan bilgi ve belgelere ilişkin olarak herhangi bir sorumluluk ve yükümlülüğü kabul etmemektedir.

İhalelere ilişkin bütün durumlarda, yalnızca ihale duyurusunda kullanılan ve resmi yollardan elde edilen belgeler resmi belge olarak kabul edilmektedir. Bilgi ve belgeler, olağan ihale süreçlerinde sözlü, yazılı ya da herhangi bir doğrudan yöntemle elde edilen resmi duyuruların içeriğini hiçbir şekilde değiştiremez ve onları geçersiz kılamaz.

Sözleşme makamı, sürekliliğine ve güvenliğine özen gösterdiği internet sitesinin yayınının hatasız ve kesintisiz gerçekleşeceğine dair bir güvence vermemektedir. Bu bağlamda siteye ulaşımda yaşanan sıkıntılar, bağlantıda kesilmeler v.b. durumlarda oluşabilecek sorun ve zararlara dair herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Bileşeni kapsamında yürütülen ihalelerin resmi dili İngilizce olup, Türkçe tercümeler sadece bilgi amaçlıdır.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı

2117.02.2020Hibe Sonuç Listesi 2019 ()
2213.02.2020Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler için İşgücü Piyasası Destek Programı için Hibe Programı (EuropeAid/168241/ID/ACT/TR)
2313.01.2020Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Hibe Programı (IQVET-III) (TREESP2.1.IQVETIII/P-03)
Program:İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı
Faydalanıcı:Milli Eğitim Bakanlığı
Bileşen Türü:Hibe
İhale Türü:International Open
İhale Durumu:Açık
Son Başvuru Tarihi:22.06.2020
Dosyalar:
 İhale Sonuç Duyurusu - İngilizce
 IQVET-Grant_publication_of_award.doc - 110,50 KB - Yükleme Tarihi: 14.01.2022 - 
 Açıklama - İngilizce
 IQVET_III_Grant_Clarifications (FAQ).doc - 103,50 KB - Yükleme Tarihi: 11.06.2020 - 
 Düzeltme - İngilizce
 Corrigendum_No_III.docx - 31,51 KB - Yükleme Tarihi: 27.05.2020 - 
 Bütçe Sunumu - Türkçe
 Bütçe.pdf - 3,42 MB - Yükleme Tarihi: 29.04.2020 - 
 Tam Başvuru Formu Hazırlama Sunumu - Türkçe
 FAF_Hazırlama.pdf - 635,43 KB - Yükleme Tarihi: 29.04.2020 - 
 Ön Teklif Formu Hazırlama Sunumu
 CN_Hazırlama.pdf - 245,15 KB - Yükleme Tarihi: 29.04.2020 - 
 PCM Log-Frame Sunumu - Türkçe
 PCM_Log_Frame.pdf - 1,36 MB - Yükleme Tarihi: 29.04.2020 - 
 Rehber Tanıtım Sunumu - II - Türkçe
 Rehber_Tanıtımı_Tarafların_Maliyetlerin_Uygunluğu.pdf - 1,31 MB - Yükleme Tarihi: 29.04.2020 - 
 Rehber Tanıtım Sunumu
 Rehber_Tanıtımı.pdf - 488,83 KB - Yükleme Tarihi: 29.04.2020 - 
 Başvuru ve Değerlendirme Süreçleri Sunumu - Türkçe
 Başvuru_ve_Değerlendirme_Sürecleri.pdf - 691,84 KB - Yükleme Tarihi: 29.04.2020 - 
 Düzeltme - İngilizce
 Corrigendum_No_II.docx - 32,19 KB - Yükleme Tarihi: 25.03.2020 - 
 Düzeltme - İngilizce
 167773 Corrigendum_IQVETIII.doc - 30,50 KB - Yükleme Tarihi: 02.03.2020 - 
 Hibe Başvuru Rehberi - İngilizce
 e3a_guidelines_en.doc - 374,50 KB - Yükleme Tarihi: 13.01.2020 - 
 Hibe Başvuru Ekleri - İngilizce
 Documents to be Filled.zip - 1,54 MB - Yükleme Tarihi: 13.01.2020 - 
 Hibe Başvuru Ekleri - İngilizce
 Documents for Information.zip - 2,10 MB - Yükleme Tarihi: 13.01.2020 - 
2420.12.2019Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması için Teknik Yardım (IQVET-III) (EuropeAid/140474/IH/SER/TR)
2503.12.2019İşgücü Göçü Alanında Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü'nün Politika Yapma Kapasitesinin Artırılması için Teknik Yardım (EuropeAid/140473/IH/SER/TR)
2607.11.2019Cinsiyet Eşitliği Odağında Geleceğin İnsana Yakışır İşleri Yaklaşımının Desteklenmesi Hibe Programı (EuropeAid/167108/ID/ACT/TR)
2710.10.2019Cinsiyet Eşitliği Odağında Geleceğin İnsana Yakışır İşleri Yaklaşımının Desteklenmesi için Teknik Yardım (EuropeAid/140341/IH/SER/TR)
2827.09.2019TRC3 Bölgesinde Genç İstihdamının Teşviki için Mal Alımı (EuropeAid/140219/IH/SUP/TR)
2902.09.2019Türkiye'de Okula Katılımın Artırılması için Şartlı Nakit Transferinin Etkisinin Güçlendirilmesi (ŞNT II) için Teknik Yardım (EuropeAid/140285/IH/SER/TR)
3008.07.2019İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinin Geliştirilmesi için Teknik Yardım (EuropeAid/140128/IH/SER/TR)