Kullanım Şartları

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı, sözleşme makamı olarak, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi bileşenine ilişkin bilgilere ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla www.ikg.gov.tr adresli internet sitesini işletmektedir. Bu sitede yer alan yayınlar, hiçbir şekilde Sözleşme Makamı ile resmi iletişim şekli olarak algılanmamalıdır.

AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı, Sözleşme Makamı olarak, internet sitesinde yer alan bilgilerin doğruluğuna ve güncelliğine büyük önem vermektedir. Bununla birlikte siteden elde edilecek bilgi ve veriler, hiçbir şekilde resmi taahhüt olarak kabul edilmemelidir ve Sözleşme Makamı, bu sitede yer alan bilgi ve belgelere ilişkin olarak herhangi bir sorumluluk ve yükümlülüğü kabul etmemektedir.

İhalelere ilişkin bütün durumlarda, yalnızca ihale duyurusunda kullanılan ve resmi yollardan elde edilen belgeler resmi belge olarak kabul edilmektedir. Bilgi ve belgeler, olağan ihale süreçlerinde sözlü, yazılı ya da herhangi bir doğrudan yöntemle elde edilen resmi duyuruların içeriğini hiçbir şekilde değiştiremez ve onları geçersiz kılamaz.

Sözleşme makamı, sürekliliğine ve güvenliğine özen gösterdiği internet sitesinin yayınının hatasız ve kesintisiz gerçekleşeceğine dair bir güvence vermemektedir. Bu bağlamda siteye ulaşımda yaşanan sıkıntılar, bağlantıda kesilmeler v.b. durumlarda oluşabilecek sorun ve zararlara dair herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Bileşeni kapsamında yürütülen ihalelerin resmi dili İngilizce olup, Türkçe tercümeler sadece bilgi amaçlıdır.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı

1115.06.2020Kooperatifler Yoluyla Kadınların Güçlendirilmesi için Teknik Yardım (EuropeAid/140694/IH/SER/TR)
1214.05.2020TRC3 Bölgesinde Genç İstihdamının Teşviki için Mal Alımı - RELAUNCH (EuropeAid/140851/ID/SUP/TR)
1320.04.2020Yenilenebilir Gençlik Enerjisi için Mal Alımı (RE-LAUNCH) (EuropeAid/139281/IH/SUP/TR)
1425.03.2020Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençlere Yönelik İşgücü Piyasası Destek Programı için Teknik Yardım (EuropeAid/140651/IH/SER/TR)
1525.03.2020TRB1 Bölgesindeki Dezavantajlı Kişilerin İşgücü Piyasasına Sürdürülebilir Entegrasyonu için Teknik Yardım (EuropeAid/140635/IH/SER/TR)
1605.03.2020İESP SOP Uygulaması Kapsamında Kurumsal Kapasite Geliştirilmesi için Mal Alımı-Lot 2 (EuropeAid/140757/ID/SUP/TR)
1717.02.2020Hibe Sonuç Listesi 2019 ()
1813.02.2020Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler için İşgücü Piyasası Destek Programı için Hibe Programı (EuropeAid/168241/ID/ACT/TR)
Program:İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı
Faydalanıcı:Türkiye İş Kurumu
Bileşen Türü:Hibe
İhale Türü:International Restricted
İhale Durumu:Açık
Son Başvuru Tarihi:19.11.2021
Dosyalar:
 Sunumlar - Türkçe
 NEET PRO Tam Başvuru Paketi Hazırlama Eğitimi - Ek C Mantıksal Çerçeve Sunumu.pdf - 2,88 MB - Yükleme Tarihi: 22.10.2021 - 
 Sunumlar - Türkçe
 NEET PRO Tam Başvuru Paketi Hazırlama Eğitimi - Ek B Bütçe Sunumu.pdf - 6,75 MB - Yükleme Tarihi: 22.10.2021 - 
 Sunumlar - Türkçe
 NEET PRO Tam Başvuru Paketi Hazırlama Eğitimi - Faaliyet Planı.pdf - 1,42 MB - Yükleme Tarihi: 22.10.2021 - 
 Sunumlar - Türkçe
 NEET PRO Tam Başvuru Paketi Hazırlama Eğitimi - Ek A Tam Başvuru Formu Sunumu.pdf - 4,23 MB - Yükleme Tarihi: 22.10.2021 - 
 Açıklama - İngilizce
 Clarifications No. 2.docx - 79,56 KB - Yükleme Tarihi: 21.10.2021 - 
 Düzeltme - İngilizce
 Corrigendum No. 4.docx - 32,70 KB - Yükleme Tarihi: 21.10.2021 - 
 Düzeltme - İngilizce
 Corrigendum No. 3.docx - 20,95 KB - Yükleme Tarihi: 06.10.2021 - 
 Hibe Başvuru Ekleri - İngilizce
 Documents for Information.rar - 1,73 MB - Yükleme Tarihi: 13.05.2020 - 
 Hibe Başvuru Ekleri - İngilizce
 Documents to be Filled.rar - 1,67 MB - Yükleme Tarihi: 13.05.2020 - 
 Düzeltme - İngilizce
 Corrigendum No 2.docx - 28,67 KB - Yükleme Tarihi: 18.06.2020 - 
 Açıklama - İngilizce
 Clarifications No 1.docx - 71,38 KB - Yükleme Tarihi: 18.06.2020 - 
 Sunum - Türkçe
 4. Proje Ön Teklifi Hazırlama Eğitimi.pdf - 2,96 MB - Yükleme Tarihi: 26.03.2020 - 
 Sunum - Türkçe
 3. NEET PRO PCM Eğitimi.pdf - 489,21 KB - Yükleme Tarihi: 26.03.2020 - 
 Sunum - Türkçe
 2. NEET PRO Hibe Rehberi - II.pdf - 881,15 KB - Yükleme Tarihi: 26.03.2020 - 
 Sunum - Türkçe
 1. NEET PRO Hibe Rehberi - I.pdf - 1,12 MB - Yükleme Tarihi: 26.03.2020 - 
 Düzeltme - İngilizce
 Corrigendum_no1.docx - 27,69 KB - Yükleme Tarihi: 25.03.2020 - 
 Hibe Başvuru Rehberi - İngilizce
 e3a_guidelines_en.doc - 393,00 KB - Yükleme Tarihi: 13.02.2020 - 
1913.01.2020Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Hibe Programı (IQVET-III) (TREESP2.1.IQVETIII/P-03)
2020.12.2019Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması için Teknik Yardım (IQVET-III) (EuropeAid/140474/IH/SER/TR)