Kullanım Şartları

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı, sözleşme makamı olarak, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi bileşenine ilişkin bilgilere ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla www.ikg.gov.tr adresli internet sitesini işletmektedir. Bu sitede yer alan yayınlar, hiçbir şekilde Sözleşme Makamı ile resmi iletişim şekli olarak algılanmamalıdır.

AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı, Sözleşme Makamı olarak, internet sitesinde yer alan bilgilerin doğruluğuna ve güncelliğine büyük önem vermektedir. Bununla birlikte siteden elde edilecek bilgi ve veriler, hiçbir şekilde resmi taahhüt olarak kabul edilmemelidir ve Sözleşme Makamı, bu sitede yer alan bilgi ve belgelere ilişkin olarak herhangi bir sorumluluk ve yükümlülüğü kabul etmemektedir.

İhalelere ilişkin bütün durumlarda, yalnızca ihale duyurusunda kullanılan ve resmi yollardan elde edilen belgeler resmi belge olarak kabul edilmektedir. Bilgi ve belgeler, olağan ihale süreçlerinde sözlü, yazılı ya da herhangi bir doğrudan yöntemle elde edilen resmi duyuruların içeriğini hiçbir şekilde değiştiremez ve onları geçersiz kılamaz.

Sözleşme makamı, sürekliliğine ve güvenliğine özen gösterdiği internet sitesinin yayınının hatasız ve kesintisiz gerçekleşeceğine dair bir güvence vermemektedir. Bu bağlamda siteye ulaşımda yaşanan sıkıntılar, bağlantıda kesilmeler v.b. durumlarda oluşabilecek sorun ve zararlara dair herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Bileşeni kapsamında yürütülen ihalelerin resmi dili İngilizce olup, Türkçe tercümeler sadece bilgi amaçlıdır.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı

3127.12.2018VOC-Test Merkezleri-III Hibe Programı (VOC-TEST-III) (EuropeAid/162211/ID/ACT/TR)
Program:İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı
Faydalanıcı:Mesleki Yeterlilik Kurumu
Bileşen Türü:Hibe
İhale Türü:International Open
İhale Durumu:Açık
Son Başvuru Tarihi:27.05.2019
Dosyalar:
 İhale Sonuç Duyurusu - İngilizce
 e11_publication_of_award_en 27.10.2020.doc - 93,00 KB - Yükleme Tarihi: 27.10.2020 - 
 Sıkça Sorulan Sorular (SSS) ve Cevapları - İngilizce
 Clarifications .docx - 71,99 KB - Yükleme Tarihi: 15.05.2019 - 
 Düzeltme - İngilizce
 VOC TEST-III CorrigendumNo 2.doc - 32,50 KB - Yükleme Tarihi: 10.05.2019 - 
 Sunum - Türkçe
 Sunum III.pdf - 924,42 KB - Yükleme Tarihi: 16.04.2019 - 
 Sunum - Türkçe
 Sunum II.pdf - 1,11 MB - Yükleme Tarihi: 16.04.2019 - 
 Sunum - Türkçe
 Sunum I.pdf - 424,04 KB - Yükleme Tarihi: 16.04.2019 - 
 Sunum - Türkçe
 PCM Eğitimi.pdf - 585,07 KB - Yükleme Tarihi: 16.04.2019 - 
 Sunum - Türkçe
 FAF Hazırlama Eğitimi.pdf - 900,48 KB - Yükleme Tarihi: 16.04.2019 - 
 Sunum - Türkçe
 CN Hazırlama Eğitimi.pdf - 459,41 KB - Yükleme Tarihi: 16.04.2019 - 
 Düzeltme - İngilizce
 a5b_corrigcontractnotice_en.doc - 35,50 KB - Yükleme Tarihi: 08.03.2019 - 
 Hibe Başvuru Ekleri - İngilizce
 Documents to be Filled.zip - 1,51 MB - Yükleme Tarihi: 27.12.2018 - 
 Hibe Başvuru Ekleri - İngilizce
 Documents for Information.zip - 1,27 MB - Yükleme Tarihi: 27.12.2018 - 
 Hibe Başvuru Rehberi - İngilizce
 VOC-TEST Centres III Guidelines.doc - 735,50 KB - Yükleme Tarihi: 27.12.2018 - 
3204.12.2018Türkiye Yeterlilikler Sisteminin ve Çerçevesinin Uygulanması için Teknik Yardım (EuropeAid/139540/IH/SER/TR)
3324.11.2018Özellikle Madencilik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi için Teknik Yardım (EuropeAid/139589/IH/SER/TR)
3419.06.2018Bütünleştirici Eğitim için Özel Eğitim Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması için Teknik Yardım (EuropeAid/139588/IH/SER/TR)
3520.03.2018Türkiye’de Kan Transfüzyon Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi için Teknik Yardım (EuropeAid/139230/IH/SER/TR)
3606.03.2018İESP SOP Uygulaması Kapsamında Kurumsal Kapasite Geliştirilmesi için Teknik Yardım (EuropeAid/139202/IH/SER/TR)
3703.11.2017İşveren ve İşçilerin Uyum Yeteneğinin Sosyal Diyalog Yaklaşımı ile Artırılması için Mal Alımı/Rekabetçi Pazarlık Usulü (Lot-1) (EuropeAid/136542/IH/SUP/TR)
3817.10.2017İESP SOP Uygulaması Kapsamında Kurumsal Kapasite Geliştirilmesi için Mal Alımı (EuropeAid/139203/IH/SUP/TR)
3926.09.2017Türkiye Yeterlilikler Sisteminin ve Çerçevesinin Uygulanması için Doğrudan Hibe (TREESP2.3.TUYEP/P-04)
4012.07.2017İESP SOP Uygulaması Kapsamında Kurumsal Kapasite Geliştirilmesi için Çerçeve Sözleşme (TREESP4.1.TASOP/P-06)