Kullanım Şartları

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı, sözleşme makamı olarak, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi bileşenine ilişkin bilgilere ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla www.ikg.gov.tr adresli internet sitesini işletmektedir. Bu sitede yer alan yayınlar, hiçbir şekilde Sözleşme Makamı ile resmi iletişim şekli olarak algılanmamalıdır.

AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı, Sözleşme Makamı olarak, internet sitesinde yer alan bilgilerin doğruluğuna ve güncelliğine büyük önem vermektedir. Bununla birlikte siteden elde edilecek bilgi ve veriler, hiçbir şekilde resmi taahhüt olarak kabul edilmemelidir ve Sözleşme Makamı, bu sitede yer alan bilgi ve belgelere ilişkin olarak herhangi bir sorumluluk ve yükümlülüğü kabul etmemektedir.

İhalelere ilişkin bütün durumlarda, yalnızca ihale duyurusunda kullanılan ve resmi yollardan elde edilen belgeler resmi belge olarak kabul edilmektedir. Bilgi ve belgeler, olağan ihale süreçlerinde sözlü, yazılı ya da herhangi bir doğrudan yöntemle elde edilen resmi duyuruların içeriğini hiçbir şekilde değiştiremez ve onları geçersiz kılamaz.

Sözleşme makamı, sürekliliğine ve güvenliğine özen gösterdiği internet sitesinin yayınının hatasız ve kesintisiz gerçekleşeceğine dair bir güvence vermemektedir. Bu bağlamda siteye ulaşımda yaşanan sıkıntılar, bağlantıda kesilmeler v.b. durumlarda oluşabilecek sorun ve zararlara dair herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Bileşeni kapsamında yürütülen ihalelerin resmi dili İngilizce olup, Türkçe tercümeler sadece bilgi amaçlıdır.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı

1123.04.2019İnsana Yaraşır İşlerin Teşviki için Sosyal Güvenlik Kurumu'nun Kurumsal Kapasitesinin Artırılması için Teknik Yardım (EuropeAid/140024/IH/SER/TR)
1214.01.2019Yenilenebilir Gençlik Enerjisi için Mal Alımı (EuropeAid/139281/IH/SUP/TR)
1328.12.2018Bütünleştirici Eğitim için Özel Eğitim Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması için Hibe Programı (IQSES) (EuropeAid/162216/ID/ACT/TR)
1427.12.2018VOC-Test Merkezleri-III Hibe Programı (VOC-TEST-III) (EuropeAid/162211/ID/ACT/TR)
1527.12.2018İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Hibe Programı (IOHS) (EuropeAid/162207/ID/ACT/TR)
Program:İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı
Faydalanıcı:Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Bileşen Türü:Hibe
İhale Türü:International Restricted
İhale Durumu:Açık
Son Başvuru Tarihi:04.03.2019
Dosyalar:
 Sunum - Türkçe
 3. Mantıksal Çerçeve ve Faaliyet Planı Hazırlama Eğitimi.pdf - 2,84 MB - Yükleme Tarihi: 15.10.2019 - 
 Sunum - Türkçe
 2. Faaliyet Planlaması ve Bütçe Hazırlanması Eğitimi.pdf - 5,26 MB - Yükleme Tarihi: 15.10.2019 - 
 Sunum - Türkçe
 1. IOHS Tam Başvuru Formu Hazırlama Eğitimi.pdf - 3,54 MB - Yükleme Tarihi: 15.10.2019 - 
 Düzeltme - İngilizce
 IOHS Corrigendum.pdf - 50,60 KB - Yükleme Tarihi: 21.02.2019 - 
 Sıkça Sorulan Sorular (SSS) ve Cevapları - İngilizce
 IOHS Clarifications.pdf - 153,48 KB - Yükleme Tarihi: 21.02.2019 - 
 Sunum - Türkçe
 4. Proje Ön Teklifi Hazırlama Eğitimi.pdf - 857,65 KB - Yükleme Tarihi: 11.02.2019 - 
 Sunum - Türkçe
 3. IOHS PCM Eğitimi.pdf - 930,66 KB - Yükleme Tarihi: 23.01.2019 - 
 Sunum - Türkçe
 2. IOHS Hibe Rehberi II.PDF - 574,05 KB - Yükleme Tarihi: 23.01.2019 - 
 Sunum - Türkçe
 1. IOHS Hibe Rehberi I.PDF - 8,11 MB - Yükleme Tarihi: 23.01.2019 - 
 Hibe Başvuru Ekleri - İngilizce
 Documents for Information.zip - 1,24 MB - Yükleme Tarihi: 27.12.2018 - 
 Hibe Başvuru Ekleri - İngilizce
 Documents to be Filled.zip - 1,59 MB - Yükleme Tarihi: 27.12.2018 - 
 Hibe Başvuru Rehberi - İngilizce
 IOHS Guidelines for Grant Applicants.doc - 595,50 KB - Yükleme Tarihi: 27.12.2018 - 
1604.12.2018Türkiye Yeterlilikler Sisteminin ve Çerçevesinin Uygulanması için Teknik Yardım (EuropeAid/139540/IH/SER/TR)
1724.11.2018Özellikle Madencilik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi için Teknik Yardım (EuropeAid/139589/IH/SER/TR)
1819.06.2018Bütünleştirici Eğitim için Özel Eğitim Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması için Teknik Yardım (EuropeAid/139588/IH/SER/TR)
1920.03.2018Türkiye’de Kan Transfüzyon Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi için Teknik Yardım (EuropeAid/139230/IH/SER/TR)
2006.03.2018İESP SOP Uygulaması Kapsamında Kurumsal Kapasite Geliştirilmesi için Teknik Yardım (EuropeAid/139202/IH/SER/TR)