Kullanım Şartları

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı, sözleşme makamı olarak, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi bileşenine ilişkin bilgilere ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla www.ikg.gov.tr adresli internet sitesini işletmektedir. Bu sitede yer alan yayınlar, hiçbir şekilde Sözleşme Makamı ile resmi iletişim şekli olarak algılanmamalıdır.

AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı, Sözleşme Makamı olarak, internet sitesinde yer alan bilgilerin doğruluğuna ve güncelliğine büyük önem vermektedir. Bununla birlikte siteden elde edilecek bilgi ve veriler, hiçbir şekilde resmi taahhüt olarak kabul edilmemelidir ve Sözleşme Makamı, bu sitede yer alan bilgi ve belgelere ilişkin olarak herhangi bir sorumluluk ve yükümlülüğü kabul etmemektedir.

İhalelere ilişkin bütün durumlarda, yalnızca ihale duyurusunda kullanılan ve resmi yollardan elde edilen belgeler resmi belge olarak kabul edilmektedir. Bilgi ve belgeler, olağan ihale süreçlerinde sözlü, yazılı ya da herhangi bir doğrudan yöntemle elde edilen resmi duyuruların içeriğini hiçbir şekilde değiştiremez ve onları geçersiz kılamaz.

Sözleşme makamı, sürekliliğine ve güvenliğine özen gösterdiği internet sitesinin yayınının hatasız ve kesintisiz gerçekleşeceğine dair bir güvence vermemektedir. Bu bağlamda siteye ulaşımda yaşanan sıkıntılar, bağlantıda kesilmeler v.b. durumlarda oluşabilecek sorun ve zararlara dair herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Bileşeni kapsamında yürütülen ihalelerin resmi dili İngilizce olup, Türkçe tercümeler sadece bilgi amaçlıdır.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı

2102.09.2019Türkiye'de Okula Katılımın Artırılması için Şartlı Nakit Transferinin Etkisinin Güçlendirilmesi (ŞNT II) için Teknik Yardım (EuropeAid/140285/IH/SER/TR)
2208.07.2019İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinin Geliştirilmesi için Teknik Yardım (EuropeAid/140128/IH/SER/TR)
2305.07.2019Yenilenebilir Gençlik Enerjisi için Teknik Yardım (EuropeAid/139278/IH/SER/TR)
2404.07.2019Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezinin Eğitim ve Araştırma Kapasitesinin Güçlendirilmesi için Mal Alımı (EuropeAid/140368/ID/SUP/TR)
2501.07.2019TRC3 Bölgesinde Genç İstihdamının Teşviki için Teknik Yardım (EuropeAid/140199/IH/SER/TR)
2618.06.2019Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezinin Eğitim ve Araştırma Kapasitesinin Güçlendirilmesi için Teknik Yardım (EuropeAid/140073/IH/SER/TR)
2723.04.2019İnsana Yaraşır İşlerin Teşviki için Sosyal Güvenlik Kurumu'nun Kurumsal Kapasitesinin Artırılması için Teknik Yardım (EuropeAid/140024/IH/SER/TR)
2814.01.2019Yenilenebilir Gençlik Enerjisi için Mal Alımı (EuropeAid/139281/IH/SUP/TR)
Program:İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı
Faydalanıcı:Güney Marmara Kalkınma Ajansı
Bileşen Türü:Mal Alımı
İhale Türü:International Open
İhale Durumu:Kapalı
Dosyalar:
 İhale İptal Duyurusu - İngilizce
 Cancelation Notice.doc - 35,00 KB - Yükleme Tarihi: 04.07.2019 - 
 Açıklama - İngilizce
 Clarifications to Tender Dossier.doc - 82,00 KB - Yükleme Tarihi: 06.03.2019 - 
 Düzeltme - İngilizce
 Changes to Tender Dossier.doc - 56,50 KB - Yükleme Tarihi: 06.03.2019 - 
 İhale Dosyası - İngilizce
 Tender Dossier.rar - 7,47 MB - Yükleme Tarihi: 14.01.2019 - 
 İhale Duyurusu - İngilizce
 Contract Notice.doc - 98,50 KB - Yükleme Tarihi: 14.01.2019 - 
 İhale Ön Duyurusu - İngilizce
 Prior Information Notice (Re-publication).doc - 34,50 KB - Yükleme Tarihi: 11.12.2018 - 
 İhale Ön Duyurusu - İngilizce
 Forecast.DOC - 32,50 KB - Yükleme Tarihi: 21.10.2017 - 
2928.12.2018Bütünleştirici Eğitim için Özel Eğitim Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması için Hibe Programı (IQSES) (EuropeAid/162216/ID/ACT/TR)
3027.12.2018İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Hibe Programı (IOHS) (EuropeAid/162207/ID/ACT/TR)