Kullanım Şartları

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı, sözleşme makamı olarak, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi bileşenine ilişkin bilgilere ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla www.ikg.gov.tr adresli internet sitesini işletmektedir. Bu sitede yer alan yayınlar, hiçbir şekilde Sözleşme Makamı ile resmi iletişim şekli olarak algılanmamalıdır.

AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı, Sözleşme Makamı olarak, internet sitesinde yer alan bilgilerin doğruluğuna ve güncelliğine büyük önem vermektedir. Bununla birlikte siteden elde edilecek bilgi ve veriler, hiçbir şekilde resmi taahhüt olarak kabul edilmemelidir ve Sözleşme Makamı, bu sitede yer alan bilgi ve belgelere ilişkin olarak herhangi bir sorumluluk ve yükümlülüğü kabul etmemektedir.

İhalelere ilişkin bütün durumlarda, yalnızca ihale duyurusunda kullanılan ve resmi yollardan elde edilen belgeler resmi belge olarak kabul edilmektedir. Bilgi ve belgeler, olağan ihale süreçlerinde sözlü, yazılı ya da herhangi bir doğrudan yöntemle elde edilen resmi duyuruların içeriğini hiçbir şekilde değiştiremez ve onları geçersiz kılamaz.

Sözleşme makamı, sürekliliğine ve güvenliğine özen gösterdiği internet sitesinin yayınının hatasız ve kesintisiz gerçekleşeceğine dair bir güvence vermemektedir. Bu bağlamda siteye ulaşımda yaşanan sıkıntılar, bağlantıda kesilmeler v.b. durumlarda oluşabilecek sorun ve zararlara dair herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Bileşeni kapsamında yürütülen ihalelerin resmi dili İngilizce olup, Türkçe tercümeler sadece bilgi amaçlıdır.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı

4124.11.2018Özellikle Madencilik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi için Teknik Yardım (EuropeAid/139589/IH/SER/TR)
4219.06.2018Bütünleştirici Eğitim için Özel Eğitim Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması için Teknik Yardım (EuropeAid/139588/IH/SER/TR)
4320.03.2018Türkiye’de Kan Transfüzyon Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi için Teknik Yardım (EuropeAid/139230/IH/SER/TR)
4406.03.2018İESP SOP Uygulaması Kapsamında Kurumsal Kapasite Geliştirilmesi için Teknik Yardım (EuropeAid/139202/IH/SER/TR)
4503.11.2017İşveren ve İşçilerin Uyum Yeteneğinin Sosyal Diyalog Yaklaşımı ile Artırılması için Mal Alımı/Rekabetçi Pazarlık Usulü (Lot-1) (EuropeAid/136542/IH/SUP/TR)
4617.10.2017İESP SOP Uygulaması Kapsamında Kurumsal Kapasite Geliştirilmesi için Mal Alımı (EuropeAid/139203/IH/SUP/TR)
4726.09.2017Türkiye Yeterlilikler Sisteminin ve Çerçevesinin Uygulanması için Doğrudan Hibe (TREESP2.3.TUYEP/P-04)
4812.07.2017İESP SOP Uygulaması Kapsamında Kurumsal Kapasite Geliştirilmesi için Çerçeve Sözleşme (TREESP4.1.TASOP/P-06)
4931.12.2016Hibe Sonuç Listesi 2016 (-)
5031.12.2016İşçi ve İşverenlerin Kapasitelerinin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yoluyla Geliştirilmesi için Mal Alımı-RELAUNCH (EuropeAid/136631/IH/SUP/TR )
Program:İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı
Faydalanıcı:Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Bileşen Türü:Mal Alımı
İhale Türü:
İhale Durumu:Kapalı
Dosyalar:
 İhale Sonuç Duyurusu - İngilizce
 Award lot 2.DOC - 39,00 KB - Yükleme Tarihi: 27.06.2017 - 
 İhale Sonuç Duyurusu - İngilizce
 Award lot 1.DOC - 39,00 KB - Yükleme Tarihi: 27.06.2017 - 
 Düzeltme - İngilizce
 Corridendum to the tender dossier 2-2.doc - 331,50 KB - Yükleme Tarihi: 03.03.2017 - 
 Açıklama - İngilizce
 Clarifications .doc - 148,00 KB - Yükleme Tarihi: 03.03.2017 - 
 Düzeltme - İngilizce
 Corrigendum to the contract notice.DOC - 31,00 KB - Yükleme Tarihi: 09.02.2017 - 
 Düzeltme - İngilizce
 Corrigendum to the tender dossier.DOC - 22,98 KB - Yükleme Tarihi: 03.02.2017 - 
 İhale Dosyası - İngilizce
 Relaunch tender dossier lots 1&2.ZIP - 2,79 MB - Yükleme Tarihi: 31.12.2016 - 
 İhale Duyurusu - İngilizce
 Relaunch lots 1 & 2.DOC - 103,50 KB - Yükleme Tarihi: 31.12.2016 -