Kullanım Şartları

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı, sözleşme makamı olarak, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi bileşenine ilişkin bilgilere ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla www.ikg.gov.tr adresli internet sitesini işletmektedir. Bu sitede yer alan yayınlar, hiçbir şekilde Sözleşme Makamı ile resmi iletişim şekli olarak algılanmamalıdır.

AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı, Sözleşme Makamı olarak, internet sitesinde yer alan bilgilerin doğruluğuna ve güncelliğine büyük önem vermektedir. Bununla birlikte siteden elde edilecek bilgi ve veriler, hiçbir şekilde resmi taahhüt olarak kabul edilmemelidir ve Sözleşme Makamı, bu sitede yer alan bilgi ve belgelere ilişkin olarak herhangi bir sorumluluk ve yükümlülüğü kabul etmemektedir.

İhalelere ilişkin bütün durumlarda, yalnızca ihale duyurusunda kullanılan ve resmi yollardan elde edilen belgeler resmi belge olarak kabul edilmektedir. Bilgi ve belgeler, olağan ihale süreçlerinde sözlü, yazılı ya da herhangi bir doğrudan yöntemle elde edilen resmi duyuruların içeriğini hiçbir şekilde değiştiremez ve onları geçersiz kılamaz.

Sözleşme makamı, sürekliliğine ve güvenliğine özen gösterdiği internet sitesinin yayınının hatasız ve kesintisiz gerçekleşeceğine dair bir güvence vermemektedir. Bu bağlamda siteye ulaşımda yaşanan sıkıntılar, bağlantıda kesilmeler v.b. durumlarda oluşabilecek sorun ve zararlara dair herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Bileşeni kapsamında yürütülen ihalelerin resmi dili İngilizce olup, Türkçe tercümeler sadece bilgi amaçlıdır.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı

105.08.2020Ortaöğretimde Devam ve Okullaşma Oranlarının Artırılması için Teknik Yardım (EuropeAid/140823/IH/SER/TR)
Program:İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı
Faydalanıcı:Milli Eğitim Bakanlığı
Bileşen Türü:Hizmet Alımı
İhale Türü:International Restricted
İhale Durumu:Açık
Son Başvuru Tarihi:07.09.2020 16:00
Dosyalar:
 Açıklama - İngilizce
 Clarifications.DOC - 45,53 KB - Yükleme Tarihi: 27.08.2020 - 
 İhale Duyurusu - İngilizce
 İhale Duyurusu.DOC - 105,50 KB - Yükleme Tarihi: 05.08.2020 - 
 İhale Ön Duyurusu - İngilizce
 İhale Ön Duyurusu.DOC - 27,16 KB - Yükleme Tarihi: 27.04.2020 - 
215.06.2020Kooperatifler Yoluyla Kadınların Güçlendirilmesi için Teknik Yardım (EuropeAid/140694/IH/SER/TR)
Program:İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı
Faydalanıcı:Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü
Bileşen Türü:Hizmet Alımı
İhale Türü:International Restricted
İhale Durumu:Açık
Son Başvuru Tarihi:30.07.2020 12:00
Dosyalar:
 Düzeltme - İngilizce
 Corrigendum to CN.docx - 19,17 KB - Yükleme Tarihi: 06.07.2020 - 
 Açıklama - İngilizce
 Clarifications to Contract Notice.docx - 38,87 KB - Yükleme Tarihi: 30.06.2020 - 
 İhale Duyurusu - İngilizce
 Contract Notice.docx - 61,73 KB - Yükleme Tarihi: 15.06.2020 - 
 İhale Ön Duyurusu - İngilizce
 Forecast.DOC - 29,88 KB - Yükleme Tarihi: 17.02.2020 - 
315.05.2020Ortaöğretimde Devam ve Okullaşma Oranlarının Artırılması için Mal Alımı (EuropeAid/140846/IH/SUP/TR)
Program:İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı
Faydalanıcı:Milli Eğitim Bakanlığı
Bileşen Türü:Mal Alımı
İhale Türü:International Open
İhale Durumu:Ön Duyuru
Dosyalar:
 İhale Ön Duyurusu - İngilizce
 PIN-Enrolment Rates_en.docx - 30,42 KB - Yükleme Tarihi: 15.05.2020 - 
414.05.2020TRC3 Bölgesinde Genç İstihdamının Teşviki için Mal Alımı - RELAUNCH (EuropeAid/140851/ID/SUP/TR)
Program:İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı
Faydalanıcı:Dicle Kalkınma Ajansı
Bileşen Türü:Mal Alımı
İhale Türü:Local Open
İhale Durumu:Açık
Son Başvuru Tarihi:23.06.2020 12:00
Dosyalar:
 İhale İptal Duyurusu - İngilizce
 Cancellation Notice Lot 3.DOC - 29,99 KB - Yükleme Tarihi: 04.09.2020 - 
 Açıklama - İngilizce
 Clarification to Tender Dossier.DOC - 46,00 KB - Yükleme Tarihi: 10.06.2020 - 
 Düzeltme - İngilizce
 Changes to Tender Dossier.doc - 33,00 KB - Yükleme Tarihi: 10.06.2020 - 
 İhale Dosyası - İngilizce
 TD.zip - 3,77 MB - Yükleme Tarihi: 14.05.2020 - 
 İhale Duyurusu - İngilizce
 Contract Notice.doc - 101,00 KB - Yükleme Tarihi: 14.05.2020 - 
520.04.2020Yenilenebilir Gençlik Enerjisi için Mal Alımı (RE-LAUNCH) (EuropeAid/139281/IH/SUP/TR)
625.03.2020Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençlere Yönelik İşgücü Piyasası Destek Programı için Teknik Yardım (EuropeAid/140651/IH/SER/TR)
725.03.2020TRB1 Bölgesindeki Dezavantajlı Kişilerin İşgücü Piyasasına Sürdürülebilir Entegrasyonu için Teknik Yardım (EuropeAid/140635/IH/SER/TR)
805.03.2020İESP SOP Uygulaması Kapsamında Kurumsal Kapasite Geliştirilmesi için Mal Alımı-Lot 2 (EuropeAid/140757/ID/SUP/TR)
917.02.2020Hibe Sonuç Listesi 2019 ()
1013.02.2020Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler için İşgücü Piyasası Destek Programı için Hibe Programı (EuropeAid/168241/ID/ACT/TR)