Kullanım Şartları

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı, sözleşme makamı olarak, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi bileşenine ilişkin bilgilere ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla www.ikg.gov.tr adresli internet sitesini işletmektedir. Bu sitede yer alan yayınlar, hiçbir şekilde Sözleşme Makamı ile resmi iletişim şekli olarak algılanmamalıdır.

AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı, Sözleşme Makamı olarak, internet sitesinde yer alan bilgilerin doğruluğuna ve güncelliğine büyük önem vermektedir. Bununla birlikte siteden elde edilecek bilgi ve veriler, hiçbir şekilde resmi taahhüt olarak kabul edilmemelidir ve Sözleşme Makamı, bu sitede yer alan bilgi ve belgelere ilişkin olarak herhangi bir sorumluluk ve yükümlülüğü kabul etmemektedir.

İhalelere ilişkin bütün durumlarda, yalnızca ihale duyurusunda kullanılan ve resmi yollardan elde edilen belgeler resmi belge olarak kabul edilmektedir. Bilgi ve belgeler, olağan ihale süreçlerinde sözlü, yazılı ya da herhangi bir doğrudan yöntemle elde edilen resmi duyuruların içeriğini hiçbir şekilde değiştiremez ve onları geçersiz kılamaz.

Sözleşme makamı, sürekliliğine ve güvenliğine özen gösterdiği internet sitesinin yayınının hatasız ve kesintisiz gerçekleşeceğine dair bir güvence vermemektedir. Bu bağlamda siteye ulaşımda yaşanan sıkıntılar, bağlantıda kesilmeler v.b. durumlarda oluşabilecek sorun ve zararlara dair herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Bileşeni kapsamında yürütülen ihalelerin resmi dili İngilizce olup, Türkçe tercümeler sadece bilgi amaçlıdır.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı

103.12.2019İşgücü Göçü Alanında Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü'nün Politika Yapma Kapasitesinin Artırılması için Teknik Yardım (EuropeAid/140473/IH/SER/TR)
Program:İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı
Faydalanıcı:Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı-Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü
Bileşen Türü:Hizmet Alımı
İhale Türü:International Restricted
İhale Durumu:Açık
Son Başvuru Tarihi:17.01.2019 16:00
Dosyalar:
 İhale Duyurusu - İngilizce
 Contract Notice.docx - 50,79 KB - Yükleme Tarihi: 03.12.2019 - 
 İhale Ön Duyurusu - İngilizce
 Prior Information Notice.DOC - 29,78 KB - Yükleme Tarihi: 13.09.2019 - 
207.11.2019Cinsiyet Eşitliği Odağında Geleceğin İnsana Yakışır İşleri Yaklaşımının Desteklenmesi Hibe Programı (EuropeAid/167108/ID/ACT/TR)
Program:İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı
Faydalanıcı:Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma Genel Müdürlüğü, İsithdam Politikaları Dairesi
Bileşen Türü:Hibe
İhale Türü:International Restricted
İhale Durumu:Açık
Son Başvuru Tarihi:27.01.2020
Dosyalar:
 Sunum - Türkçe
 Proje_Ön_ Teklifi_ Hazırlama_ Eğitimi.pptx - 1,13 MB - Yükleme Tarihi: 09.12.2019 - 
 Sunum - Türkçe
 PCM_ Eğitimi.pptx - 1,65 MB - Yükleme Tarihi: 09.12.2019 - 
 Sunum - Türkçe
 Bilgilendirme_Günü_Sunum_2.pptx - 819,30 KB - Yükleme Tarihi: 09.12.2019 - 
 Sunum - Türkçe
 Bilgilendirme_Günü_Sunum_1.pptx - 494,35 KB - Yükleme Tarihi: 09.12.2019 - 
 Hibe Başvuru Ekleri - İngilizce
 Documents for Information.zip - 2,03 MB - Yükleme Tarihi: 07.11.2019 - 
 Hibe Başvuru Ekleri - İngilizce
 Documents to be Filled.zip - 1,63 MB - Yükleme Tarihi: 07.11.2019 - 
 Hibe Başvuru Rehberi - İngilizce
 Promoting Decent Future of Work Approach with a Focus of Gender Equality Grant Guideline.doc - 588,00 KB - Yükleme Tarihi: 07.11.2019 - 
310.10.2019Cinsiyet Eşitliği Odağında Geleceğin İnsana Yakışır İşleri Yaklaşımının Desteklenmesi için Teknik Yardım (EuropeAid/140341/IH/SER/TR)
Program:İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı
Faydalanıcı:Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma Genel Müdürlüğü, İsithdam Politikaları Dairesi
Bileşen Türü:Hizmet Alımı
İhale Türü:International Restricted
İhale Durumu:Açık
Son Başvuru Tarihi:20.11.2019 16:00
Dosyalar:
 İhale Duyurusu - İngilizce
 Contract Notice.docx - 58,42 KB - Yükleme Tarihi: 10.10.2019 - 
 İhale Ön Duyurusu - İngilizce
 Prior Information Notice_140341.doc - 42,00 KB - Yükleme Tarihi: 24.06.2019 - 
427.09.2019TRC3 Bölgesinde Genç İstihdamının Teşviki için Mal Alımı (EuropeAid/140219/IH/SUP/TR)
Program:İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı
Faydalanıcı:Dicle Kalkınma Ajansı
Bileşen Türü:Mal Alımı
İhale Türü:International Open
İhale Durumu:Açık
Dosyalar:
 Açıklamalar - İngilizce
 Clarifications to Tender Dossier.docx - 38,17 KB - Yükleme Tarihi: 18.11.2019 - 
 İhale Dosyası - İngilizce
 Tender Dossier.zip - 3,81 MB - Yükleme Tarihi: 27.09.2019 - 
 İhale Duyurusu - İngilizce
 c2_contractnotice_en.docx - 56,28 KB - Yükleme Tarihi: 27.09.2019 - 
 İhale Ön Duyurusu - İngilizce
 Prior Information Notice.doc - 35,00 KB - Yükleme Tarihi: 04.04.2019 - 
513.09.2019Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması için Teknik Yardım (IQVET-III) (EuropeAid/140474/IH/SER/TR)
602.09.2019Türkiye'de Okula Katılımın Artırılması için Şartlı Nakit Transferinin Etkisinin Güçlendirilmesi (ŞNT II) için Teknik Yardım (EuropeAid/140285/IH/SER/TR)
708.07.2019İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinin Geliştirilmesi için Teknik Yardım (EuropeAid/140128/IH/SER/TR)
805.07.2019Yenilenebilir Gençlik Enerjisi için Teknik Yardım (EuropeAid/139278/IH/SER/TR)
904.07.2019Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezinin Eğitim ve Araştırma Kapasitesinin Güçlendirilmesi için Mal Alımı (EuropeAid/140368/ID/SUP/TR)
1001.07.2019TRC3 Bölgesinde Genç İstihdamının Teşviki için Teknik Yardım (EuropeAid/140199/IH/SER/TR)