Kullanım Şartları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, sözleşme makamı olarak, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi bileşenine ilişkin bilgilere ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla www.ikg.gov.tr adresli internet sitesini işletmektedir. Bu sitede yer alan yayınlar, hiçbir şekilde Sözleşme Makamı ile resmi iletişim şekli olarak algılanmamalıdır.

AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, Sözleşme Makamı olarak, internet sitesinde yer alan bilgilerin doğruluğuna ve güncelliğine büyük önem vermektedir. Bununla birlikte siteden elde edilecek bilgi ve veriler, hiçbir şekilde resmi taahhüt olarak kabul edilmemelidir ve Sözleşme Makamı, bu sitede yer alan bilgi ve belgelere ilişkin olarak herhangi bir sorumluluk ve yükümlülüğü kabul etmemektedir.

İhalelere ilişkin bütün durumlarda, yalnızca ihale duyurusunda kullanılan ve resmi yollardan elde edilen belgeler resmi belge olarak kabul edilmektedir. Bilgi ve belgeler, olağan ihale süreçlerinde sözlü, yazılı ya da herhangi bir doğrudan yöntemle elde edilen resmi duyuruların içeriğini hiçbir şekilde değiştiremez ve onları geçersiz kılamaz.

Sözleşme makamı, sürekliliğine ve güvenliğine özen gösterdiği internet sitesinin yayınının hatasız ve kesintisiz gerçekleşeceğine dair bir güvence vermemektedir. Bu bağlamda siteye ulaşımda yaşanan sıkıntılar, bağlantıda kesilmeler v.b. durumlarda oluşabilecek sorun ve zararlara dair herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Bileşeni kapsamında yürütülen ihalelerin resmi dili İngilizce olup, Türkçe tercümeler sadece bilgi amaçlıdır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

1İşveren ve İşçilerin Uyum Yeteneğinin Sosyal Diyalog Yaklaşımı ile Artırılması için Mal Alımı/Rekabetçi Pazarlık Usulü (Lot-1) (EuropeAid/136542/IH/SUP/TR)
Program:İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı
Faydalanıcı:HAK-İŞ Konfederasyonu
Bileşen Türü:Mal Alımı
İhale Türü:
İhale Durumu:Kapalı
Dosyalar:
 İhale Sonuç Duyurusu - İngilizce
 c9b_awardnotice_en.doc - 34,00 KB - 
2Yenilenebilir Gençlik Enerjisi için Teknik Yardım (EuropeAid/139278/IH/SER/TR)
Program:İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı
Faydalanıcı:Güney Marmara Kalkınma Ajansı
Bileşen Türü:Hizmet Alımı
İhale Türü:International Restricted
İhale Durumu:Ön Duyuru
Dosyalar:
 İhale Ön Duyurusu - İngilizce
 Forecast.DOC - 40,50 KB - 
3Yenilenebilir Gençlik Enerjisi için Mal Alımı (EuropeAid/139281/IH/SUP/TR)
Program:İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı
Faydalanıcı:Güney Marmara Kalkınma Ajansı
Bileşen Türü:Mal Alımı
İhale Türü:International Open
İhale Durumu:Ön Duyuru
Dosyalar:
 İhale Ön Duyurusu - İngilizce
 Forecast.DOC - 32,50 KB - 
4İESP SOP Uygulaması Kapsamında Kurumsal Kapasite Geliştirilmesi için Mal Alımı (EuropeAid/139203/IH/SUP/TR)
Program:İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı
Faydalanıcı:Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Bileşen Türü:Mal Alımı
İhale Türü:International Open
İhale Durumu:Açık
Son Başvuru Tarihi:30.01.2018 12:00
Dosyalar:
 Düzeltme - İngilizce
 Corrigendum to the tender dossier.docx - 27,75 KB - 
 Açıklama - İngilizce
 Clarifications.DOC - 148,00 KB - 
 Düzeltme - İngilizce
 Corrigendum to the tender dossier.DOC.docx - 23,34 KB - 
 Düzeltme - İngilizce
 Corrigendum to the contract notice.DOC - 30,50 KB - 
 İhale Dosyası - İngilizce
 Tender Dossier.zip - 5,56 MB - 
 İhale Duyurusu - İngilizce
 Contract Notice.doc - 91,50 KB - 
 İhale Ön Duyurusu - İngilizce
 Prior Information Notice.doc - 34,00 KB - 
5Türkiye’de Kan Transfüzyon Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi için Teknik Yardım (EuropeAid/139230/IH/SER/TR)
6İESP SOP Uygulaması Kapsamında Kurumsal Kapasite Geliştirilmesi için Teknik Yardım (EuropeAid/139202/IH/SER/TR)
7İESP SOP Uygulaması Kapsamında Kurumsal Kapasite Geliştirilmesi için Çerçeve Sözleşme (TREESP4.1.TASOP/P-06)
8Hibe Sonuç Listesi 2016 (-)
9İşçi ve İşverenlerin Kapasitelerinin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yoluyla Geliştirilmesi için Mal Alımı-RELAUNCH (EuropeAid/136631/IH/SUP/TR )
10Ulusal Yeterlilikler Sisteminin Geliştirilmesi ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanması Operasyonu için Mal Alımı - Lot1 (Pazarlık Usulü) (EuropeAid/136529/IH/SUP/TR)